Soko Combat System

Šta je SCS?

SCS nije borilačka veština. To je kompleksan sistem obuke čiji je cilj za što kraće vreme osposobiti čoveka za samoodbranu u realnim uslovima, uzimajući u obzir njegove prirodne psihofizičke i motoričke sposobnosti.

Kome je namenjen?

SCS je baziran na potrebi čoveka , da za što kraće vreme bude osposobljen za blisku borbu. Tehnike koje se koriste u SCS su pogodne za ljude koji se bave poslovima Obezbeđenja, za Telohranitelje, Policiju, Vojsku, kao i za građane koji žele brzo naučiti da se bore.

Kako je nastao?

SCS nastao je prirodno kao posledica dugogodišnjeg bavljenja i proučavanja borilačkih veština, kao i dugogodišnjeg rada u Security business-u. Nastao je analizom, apstrahovanjem i sintezom određenih delova borilačkih veština kao što su: Wing Chun-a, Ninjutsu-a, Krav Mage, Ruskog Sistema, Kali Escrime, Realnog Aikidoa, Tai Chi Chuana, Brazilian Jiu Jitse...

Zašto toliko različitih borilačkih veština i sistema treninga

Često me ljudi pitaju koja je najbolja borilačka veština ili šta im preporučujem da počnu da praktikuju. 

Moj odgovor je da ne postoji najbolja borilačka veština. Jer bi onda svi trenirali baš nju, a ostale bi iščezle. Zato je SCS izvukao najbolje od svega i uklopio u kompleksan borbeni ststem.

Ni jedna od borilačkih veština ne obuhvata sve aspekte bliske borbe, gde se kombinuju sva oružja od golih ruku, preko palica i sečiva, do vatrenog oružja. Najpribližniji tome je ninđucu, ali je potrebno dosta godina vežbe da bi se naučeno primenilo u praksi.

SCS koristi više veština koje imaju dobre odgovore na pojedine životne situacije. 
Na primer:

 • Ving Čun ima odličnu osobinu istovremenog blokiranja i udaranja, sa mogućnošću preusmeravanja napada i obrnuto.
 • Brazilska Džiju Džica ima najbolje razvijenu borbu u parteru i sam način njenog uvežbavanja. 
 • Kali Eskrima nam daje najbolji rad sa štapom i nožem. 
 • Krav Maga ima dobro razvijen i realan sistem treninga.
 • Ninđucu daje osnove za upotrebu različitih vrsta oružja, kao i metode borbe u različitim uslovima.
 • Ruski Sistem je prvi uzeo u obzir naučne osnove biomehanike tela i dao drugačiji način primanja i zadavanja udaraca i nove metode treninga, za razliku od nekih tradicionalnih koje su pomalo zastarele. Pri tome rezultati se veoma brzo postižu.
 • Tai Či Či Gong je odličan energetski i antistres program za brzi oporavak posle stresnih situacija, napornih treninga, kao i poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja. Mnogo ljudi iz sekjuriti biznisa ne primenjuje ovaj program pa se često dešava da veoma brzo psihički stradaju ili počinju da koriste narkotička sredstva. Tai Či Či Gong omogućava održavanje psihičke stabilnosti čoveka.

Zašto baš SCS ?

Za većinu od navedenih borilačkih veština potrebne su godine i godine napornog treninga i vežbi da bi se postigao određeni nivo potreban za realnu samoodbranu koji opet ne garantuje uspeh, upravo zbog nerealnog pristupa treningu, dok je za majstorstvo potrebno još mnogo više. Današnji čovek, koji živi brzo nema toliko vremena. Zato SCS  pruža mogućnost da za relativno kratko vreme bilo ko nauči da primenjuje samoodbranu u realnim uslovima.

Dakle, glavna prednost SCS je što omogućava kraći put do cilja.

Po čemu se razlikje od ostalih sistema obuke?

 • U samom metodu treninga,
 • U jednostavnosti,
 • U sveobuhvatnosti,
 • U brzini kojom se vrši osposobljavanje ljudi,
 • U svom realističnom pristupu kroz pravljenje realnih borbenih situacija,
 • Poštuje principe 3E. Ekonomičnost (vašeg vremena, novca, i energije), Efikasnost (da se brzo nauči) i Efektnost (da se naučeno realno primeni)
 • I iznad svega izgrađuje Nesalomivi duh i Gvozdenu volju.

Šta nudi SCS?

SCS nudi obuku iz više dole navedenih oblasti:

 1. Borba golim rukama
 2. Upotreba noža
 3. Upotreba palice
 4. Upotreba tonfe
 5. Upotreba lanca
 6. Upotreba spreja
 7. Upotreba priručnih sredstava
 8. Borba u skučenom prostoru
 9. Borba u autu
 10. Borba u vodi
 11. Borba u lošim svetlosnim uslovima
 12. Borba korišćenjem ruku i oružja
 13. Borba korišćenjem vojnog naoružanja i opreme
 14. Antistresni program
 15. Defence Tactics For Security Professionals
 16. Borba pištoljem

e-mail: igor@sokocombatsystem.com

Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS